Kansainvälisyys

Missioni on tehdä Tampereesta Suomen houkuttelevin kohde yrityksille sekä opiskelijoille ja tätä kautta osaavalle työvoimalle sekä investoinneille. Uskon puheiden sijaan ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja konkreettisiin tekoihin.

Kokemukseni koulutusviennin kautta on, että maamme tarvitsee Suomessa koulutettua ja osaavaa työvoimaa. Suomi kasvaa ja kehittyy vain viennistä ja kansainvälisyydestä. Suomi myös tarvitsee kansainvälisen kaupan osaajia viemään huippuosaamistamme maailmalle. Tarvitsemme siis tekijöitä Suomeen sekä vientiä ulkomaille.

Kärsimme samaan aikaan työttömyydestä sekä työvoimapulasta. Työn tekemisen ja teettämisen on oltava nykyistä kannattavampaa ja palkitsevampaa sekä työntekijöille, että työnantajille. 
Meidän tulee myös pystyä kilpailemaan kansainvälisistä huippuosaajista, sekä varmistettava että kouluttamamme kansainvälinen työvoima jää tänne töihin.