Luonnon Arvostus

Luonnossa liikkuminen edistää hyvinvointia.

Harrastan metsästystä ja olen seurannut sukuni metsien hoitoa lähietäisyydeltä. Kestävästi ja järkevästi hoidettu luonto on kaikkien vastuulla, ja siitä hyötyvät kaikki. Luontoon liittyvissä asioissa on otettava entistä paremmin huomioon siellä oikeasti liikkuvien ja aikaa viettävien mielipiteet ja huomiot. Näkemykseni mukaan metsästykseen liittyvässä päätöksenteossa tulisi ottaa alueelliset erot huomioon sekä kuulla paikallisia.

Meidän täytyy luoda fiksut kannusteet, jolla kaikki lähtevät mukaan toteuttamaan loikkaa päästölähteistä päästönieluihin. Emme voi enää elää ”lastemme piikkiin.”

Talousmetsien luonnonhoitoa on vahvistettava ja haitallisia yritystukia karsittava.

Sähkön verotusta ja verkkomaksujen perusteita on myös muutettava niin, että ne kannustavat kuluttajia ja yrityksiä hyödyntämään sähkön markkinahinnan vaihtelua. Asunrakennusten energiaremontteja on tuettava nykyistä tehokkaammin.